Σύνδεσμοι

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ)
http://www.gnto.gov.gr/

Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.)

http://www.sete.gr/

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.)
http://www.grhotels.gr/

Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής  Αθηνών (ΕΑΤΑ)
http://www.developathens.gr/
http://www.thisisathens.org/
http://www.athensconventionbureau.gr/

Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ)

http://www.tourism-development.gr/

Τουριστικός Ερμής

http://www.agro-tour.gr/
http://www.visit-evia.gr/
http://www.sterea-tour.gr/
http://www.culture-tour.gr/

-Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας http://www.presidency.gr/
-Γραφείο Πρωθυπουργού http://www.primeminister.gr/
-Ελληνική Κυβέρνηση


-Υπουργικό Συμβούλιο http://www.ggk.gr/committee.php?com=ypcata
-Εθνικό Δίκτυο ‘Ερευνας και Τεχνολογίας http://www.grnet.gr/
-Εκπαιδευτική Πύλη ΥΠΕΘ http://www.e-yliko.gr/
-Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων http://www.ggde.gr/
-Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς http://www.neagenia.gr/
-Γενική Γραμματεία Καταναλωτή http://www.efpolis.gr/
-Γενική Γραμματεία ‘Ερευνας και Τεχνολογίας http://www.gsrt.gr/
-Γενική Γραμματεία Αθλητισμού http://www.sport.gov.gr/
-Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων http://www.e-oikonomia.gr/

Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας  http://www.minpress.gr/

-ΓενικήΓραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής http://www,ypai.gr/site/home.csp/

-Γενικό Λογιστήριο του κράτους http://portal.gsis.gr/portal/page/portal/SYNTMIST/

-Κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών http://www.kep.gov.gr/
-Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου  http://www.yen.gr/wide/home.html/
-ΥΠΑΝ – Υπουργείο Ανάπτυξης http://www.ypan.gr/
-Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων http://www.minagric.gr/
-Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας http://www.labor-ministry.gr/
-Υπουργείο Δικαιοσύνης http://www.ministryofjustice.gr/
-Υπουργείο Δημόσιας Τάξης http://www.ydt.gr/
-Υπουργείο Τουρισμού  http://www.gnto.gr/
-ΥΠΕΘΑ – Υπουργείο Εθνικής Άμυνας http://www.mod.gr/
-ΥΠΕΠΘ-Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων http://www.ypepth.gr/
-ΥΕΝ – Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας http://www.yen.gr/
-ΥΠΕΞ – Υπουργείο Εξωτερικών http://www.mfa.gr/
-ΥΠΕΣΔΔΑ – Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης http://www.ypes.gr/
-ΥΜΑΘ – Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης http://www.mathra.gr/ -ΥΠΕΚΑ – Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής http://www.ypeka.gr/
-ΥΠΠΟ – Υπουργείο Πολιτισμού http://www.culture.gr/
-Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης http://www.moh.gov.gr/
-Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών http://www.mnec.gr/

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

ΕΛΙΝΥΑΕ 
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 
http://www.elinyae.gr/el/index.jsp 

ΕΚΕ
Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
http://www.csrhellas.gr/CSR_gr/homegr.html 

ΕΛ.ΣΤΑΤ
Ελληνική Στατιστική Αρχή  
http://www.statistics.gr/

ΟΑΕΔ 
Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού 
http://www.oaed.gr/ 

ΟΚΕ
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος 
http://www.oke.gr/ 

ΟΜΕΔ 
Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας 
http://www.omed.gr/ 

ΟΠΕ
Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου 
http://www.hepo.gr/ 

ΤAXISnet 
Hλεκτρονικές Yπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
https://www.taxisnet.gr/ 

TANEO 
Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας 
http://www.taneo.gr/Gr/HomePage_Gr.aspx 

 

TΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

Κεντρική Τράπεζα Ελλάδος 
http://www.bankofgreece.gr/

 

ΤΕΜΠΜΕ 

Tαμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 
http://www.tempme.gr/ 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ – Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών ΑΕ 
http://www.teiresias.gr/