Προγράμματα Επιχορήγησης Ασφαλιστικών Εισφορών ΟΑΕΔ

Τροποποιητική εγκύκλιος ΟΑΕΔ σχετικά με τα προγράμματα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Λήψη Αρχείου

Related Articles