Νέα Χορηγών

BCA Σεμινάριο “Ξενοδοχεία και Τουρισμός”

Παρασκευή 12/4/2013, 19/4/2013, 26/4/2013
Κόστος 150 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και για τα τρία. 
Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης από το BCA.

Στα Μέλη της  Π.Ο.Ξ (και τους εργαζομένους τους) παρέχεται έκπτωση 20%.

Πρόγραμμα

Related Articles