Νέα ΧορηγώνΠρομηθευτές / Χορηγοί

ISTCollege Παροχή έκπτωσης προς τα μέλη της ΠΟΞ

ist

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), προσφέρει έκπτωση ύψους 40% επί των ετήσιων διδάκτρων προς τα μέλη της  ΠΟΞ, προκειμένου να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν ένα από τα κάτωθι μεταπτυχιακά προγράμματα τα οποία προσφέρει σε συνεργασία με το LondonSouthBankUniversity.

Πιο συγκεκριμένα:

Δικαιούχοι της έκπτωσης είναι υπάλληλοι και μέλη της διοίκησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων -μελών των ενώσεων της ΠΟΞ.
­ Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής στο πρόγραμμα της επιλογής του, όπως αυτές περιγράφονται στον οδηγό σπουδών ή/και στην ιστοσελίδα του IST και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρουσιαστούν σε συνέντευξη στο IST, εφόσον κληθούν.
­ Η έκπτωση δεν καλύπτει τα πνευματικά δικαιώματα εγγραφής (royalties) στο συνεργαζόμενο με το IST Πανεπιστήμιο.

 

Masters

­   MBA (Masters in Business Administration)

­   MSc International Tourism and Hospitality Management

 

Αιτήσεις Συμμετοχής στο: karfaki@ist.edu.gr, έως 26/10/2015

Για Περισσότερες Πληροφορίες: Χρύσα Καρφάκη, 210 4822222 ext.:256

Σύντομο Προφίλ:

Το IST College ιδρύθηκε το 1989 και σήμερα, είναι ένα πολυδύναμο εκπαιδευτικό ίδρυμα με άδεια από το Υπουργείο Παιδείας. Σε συνεργασία με διακεκριμένα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού όπως το LondonSouthBankUniversity, το UniversityofLondonInternationalProgrammes, το UniversityofLimerick, το CatholicUniversityofLyon και το UniversityofKeele, το IST προσφέρει Bachelors και Masters, SupportedDistanceLearning προγράμματα, καθώς και προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης & Εξειδίκευσης, Σεμινάρια και Επιμορφωτικά Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης σε τρεις κύριους ακαδημαϊκούς τομείς: τις Επιχειρησιακές & Οικονομικές Επιστήμες, την Επιστήμη Υπολογιστών-Πληροφορική και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες & Επιστήμες Υγείας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών στο IST οδηγεί στην απόκτηση Bachelors και Masters, τα οποία απονέμονται από τις Πρυτανικές Αρχές των συνεργαζομένων πανεπιστημίων και αναγνωρίζονται τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και παγκοσμίως.

 

IST,

Related Articles